Registrujte se pro zobrazení velkoobchodních cen Registrace

Baterie pro fotovoltaiku

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření na elektrickou energii. Přebytek vyrobené energie FVE posílá do distribuční sítě, nebo ji ukládá do záložních baterií. Díky bateriím pro fotovoltaiku (které můžete najít také pod názvem baterie pro solární panely) je možné solární energii používat i během nižšího osvitu nebo v noci.

Kapacita baterie pro fotovoltaiku

Kapacita baterií pro solární panely se měří a uvádí v kWh (kilowatthodinách) nebo Ah (ampérhodinách). Na převod mezi jednotkami můžete využít jednoduché vzorce:

  • Při převodu z kWh na Ah vydělte kapacitu baterie v kWh nominálním napětím baterie.
  • Pro převod z Ah na kWh vynásobte napětí baterie ve voltech její kapacitou v ampérhodinách. Tím zjistíte výkon ve watthodinách. Po jeho vydělení tisícem dostanete výkon baterie v kWh.
  • Pro převod můžete použít také online kalkulačku.

Jakou kapacitu záložní baterie zvolit?

Průměrná česká čtyřčlenná domácnost ročně spotřebuje 3500 až 5000 kWh energie. Pro rodiny s průměrnou spotřebou se proto nejčastěji instaluje baterie s kapacitou 11 kWh.

Typy baterií podle napětí

Baterie pro fotovoltaické systémy se dále dělí podle napětí, na kterém pracují.

Nízkonapěťové baterie (LV=low voltage)
Nízkonapěťové baterie typicky pracují s napětím 12, 24 nebo 48 voltů a pro svou flexibilitu jsou vhodné do malých a středních FVE. Mezi největší výhody LV baterií patří:

  • Široký výběr komponentů: Pro LV systémy existuje velké množství komponentů, jako jsou např. střídače a regulátory nabíjení, které usnadňují návrh a instalaci systému.
  • Paralelní propojení a škálovatelnost: LV baterie lze snadno propojit paralelně pro zvýšení celkové kapacity systému. To umožňuje postupné rozšiřování systému podle rostoucích potřeb domácnosti nebo firmy.

Vysokonapěťové baterie (HV=high voltage)
Vysokonapěťové baterie pracují na napětí v rozmezí 200 až 500 voltů

Tyto systémy se používají v rozsáhlých fotovoltaických instalacích především díky vlastnostem, které zvyšují celkovou účinnost a snižují ztráty energie.

  • Vysoká účinnost díky nízkým ztrátám: Díky vyššímu napětí a efektivnějšímu přenosu energie mají HV systémy nižší ztráty při přenosu, což zvyšuje celkovou účinnost systému.

Proč se baterie pro FVE vyplatí?

Zvažujete, jestli pořídit baterii pro solární panely nebo sáhnout po klasickém síťovém systému, který bude dodávat přebytečnou energii do distribuční sítě?

  • Investice do FVE s vlastní baterií má obvykle rychlejší návratnost. Na baterie můžete navíc čerpat dotace.
  • Baterie vyrovnává méně slunečné dny a čerpat z ní můžete i během noci.
  • Záložní baterie snižuje závislost na distribuční síti.